Những mùa hoa bỏ lại…

Tôi thường thích những cánh đồng, dù cánh đồng đang vào độ xuân xanh của mùa vụ, hay cánh đồng hoang vắng sau mùa thu hoạch, kể cả những cánh đồng quanh năm hoang vu hiu quạnh. Không hiểu vì sao, mỗi lần được đứng trên cánh đồng, tôi thấy mình tràn đầy cảm xúc. …

Những mùa hoa bỏ lại… Read More »