“Tôi nhớ lời người đã bảo tôi, một mùa thu trước rất xa xôi…”

“Tôi nhớ lời người đã bảo tôi Một mùa thu trước rất xa xôi…” Nhà Mer có trồng một cây ti-gôn ở ban công, mỗi sớm thức dậy ẻm lại vươn dài thêm một khúc, nhanh đến không ngờ. Mơ đang háo hức chờ đợi lứa hoa đầu tiên. Có ai háo hức cùng Mơ …

“Tôi nhớ lời người đã bảo tôi, một mùa thu trước rất xa xôi…” Read More »