Nắng mùa thu

Đây là cái góc mà Mơ yêu thích nhất. Ngắm nhìn cái đám cỏ cây kia vàng óng ánh dưới nắng thu, thấy lòng khoáng khoát, xem cũng bỏ qua đi được nhiều manh mún đời thường.
Nên mỗi ngày Mơ lại ra ngắm nhìn đôi chút, tham vọng một ngày nào bỗng dưng thành “tiên bà” 😊😊😊

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top